Dobrodošli na prvi forum o gradu Rijeci i Primorsko-goranskom zavičaju, koji je otvoren za sve ljude na svijetu, bez obzira na nacionalnost, vjeru i porijeklo.

Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Čakavski rječnik


Čakavskim riječima

Riječ Opis
žajica bodljikava kestenova košuljica
žal žao
žbaljala pogriješila
žbica dio grane
žbice tanke grančice
žbokat žbukati
žejna žedna
železnica željeznica
železo željezo
ženska žena
žep džep
žerava žar, izgorjeli pregrijani komadi drveta koji se koriste samo za toplinu i održavanje ognja
žeš kreda
žilavica sadnica
žimeć zatvorenih očiju
živa voda vodovod
živjenje život, življenje
žlajf dio zaprežnih kola
žlebac crijep
žlitat sanjkati
žmi žmiriti
žmuj čaša
žmulj čaša
žnjut peteljka (voća)
žoki ručni mlin za mljenje žita
žoki opanci
žufko gorko
žuji žuljevi
žukva vrsta vrbe koja se uzgaja u Primorju, a njene mladice koriste se za vezanje vinove loze
žurnada dnevnica
žvejarin ura, budilica
žveljarin sat
žvelt brz, hitar
žvelto brzo
Upute       O projektu      Nadopuni