Dobrodošli na prvi forum o gradu Rijeci i Primorsko-goranskom zavičaju, koji je otvoren za sve ljude na svijetu, bez obzira na nacionalnost, vjeru i porijeklo.

Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Čakavski rječnik


Čakavskim riječima

Riječ Opis
ma ali
ma ke uzrečica, negacija
maća mrlja
maca, macola veliki bat
madir drvena oplata broda
maeštal, majestral maestral, vjetar
maganja nedostatak
maganjan oštećen
magar, magari makar
mah zamah, mahovina
maja odjevni predmet od vune
majna spusti (u pomorstvu)
makaruni žličnjaci od brašna, šuplja pašta
makina stroj, mašina, čest izraz za automobil
malin, malinac mlin, mlinac
mandrać lučica za barke.
mane mene
maneštra gusta juha od povrća
manig drška alatke
marč ožujak
marenda doručak
mariner štap s kukom na kraju, služi kod pristajanja brodova i barki
marun kesten velike kvalitete
marunada fešta od maruna
marvica duga
maša misa, crkveni obred
maškari maškare
maslo domaći maslac
mastić prvo vino koje se pravi u maloj bačvi da bi se za glavnu berbu imalo što piti
mastit gazit, gnječiti
mat majka
mater majka
matičica motičica
matika motika
meči kod izrade koševa okomiti nosači koji se opliću šibljem, lijeskom
med između
medaja medalja
medičina, medicina lijek
megada mala drvena posuda s jednom uškom, ručkom
meh mijeh
mehko meko, mekano
mej između
mejada u maslinarstvu, količina koliko se maslina može odjednom samljeti
mel pijesak
melograf pisač i sakupljač notnih zapisa, pisač nota
melta žbuka
mendula badem
Merika Amerika - uglavnom se misli na SAD
merital zaslužio
merlić čipka
merlići čipke
merlin mrkva
mesec mjesec u godini
Mesec Mjesec
mesit tijesto izrađivati, raditi tijesto
meštar učitelj, majstor
mestit se premještati se, mijenjati mjesto
mesto mjesto, umjesto
meštrica učiteljica
meštromo vođa palube
mežnjar čovjek koji se brine o održavanju crkve, pomaže svećeniku
mića malena
mići malen, mali, sitan
mićihan sićušan
mićo maleno
mićoj malenoj
migavica vrsta ribarske mreže
mihur mjehur
mina građevinski eksploziv
minat minirati
mirakul čudo
mirina, merina ruševina, napuštena kuća
mižerija neimaština
mjava, mjavica dugačka, drvena motka kojom se klati kestenje
mjava, mjavica dugačka drvena motka kojom se klati kesten
mladić momak
mlado leto proljeće
mlajarija mlađarija
mlatit udarati, tući
mobilija namještaj
mola pusti, puštaj
monada tričarija
mora šijavica, igra prstima uz glasno izvikivanje brojeva
mora bit treba biti
morda možda
more tuć ploviti morem
more, morete može, možete
morš škrip
mot znak rukom, pokret
motopatina romobil
movit micati
mrkač muzgavac
mrzal hladan
mrzlina hladnoća
mrzlo hladno
muć hrpa pijeska
mučan biti u tjeskobi
mučat šutjeti
mučeć šutke
muči šuti
muči me teško mi je
mudande donje gaće
mudandi gaćice
mujaka otpadna voda kod preradbe maslina
muka brašno
muke brašno
mul pristanište, riva
mularija dječurlija
multa novčana kazna
munjen lud
munjesat bučna zabava, ludovati
munjin lud, otkačen
murka talog iza mljevenja maslina
murva dud
muštaće brkovi
muzica ovca koja daje mlijeko
Upute       O projektu      Nadopuni