Dobrodošli na prvi forum o gradu Rijeci i Primorsko-goranskom zavičaju, koji je otvoren za sve ljude na svijetu, bez obzira na nacionalnost, vjeru i porijeklo.

Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Čakavski rječnik


Čakavskim riječima

Riječ Opis
pačat uplitati se
pačit smetati
padela zdjela
padela plića posuda u kojoj se kuha
paezan sumještanin
pagar morska riba slična zubacu
paj za tzv. zaimaču (Kastavština)
pajak zaimača
pajol podnica na dnu barke ili broda
pal telefonski ili električni stup
palandera mreža u kojoj se love palamide, zubac i sl.
palenta kukuruzna hrana, kaša, žganci
palentar mala deblja kuhača za mješanje palente
palica štap
paličon deblji štap, obično se misli na okresane grane za loženje
palingar parangal
pametit pamtiti
pamidor rajčica
panada juha s ukuhanim kruhom
panaric akutna gnojna upala prsta ruke
panatika hrana, namirnice na brodu za duže vrijeme
pandul tanko uže sa utegom koje se baca s broda na rivu
panin okruglasti hljepčić, od bijelog brašna.
pantigana štakor
panula način ribolova u pokretu
papafig u pomorstvu vrsta jedra
papagalo papagaj
papalina sitna morska riba slična srdeli
para se činiti se
parapet kamena ograda, zidić
pared pregradni zid
parićan spremljen
parićano pripremljeno
parićat pripremiti
parićat spremiti
parići vesla
paroket u pomorstvu vrsta jedra
partit ići na put, krenuti
paruka vlasulja
pasa prođe
pasa prođe
pašabrod cjedilo
pasal prošao
pasalo prošlo
pasano prošlo
pasareta vrsta bezalkoholnog pića za vrijeme Italije
pasat proći
pasat ići
pasići psići
pašta tjestenina
paštašuta špageti s gulašem
paštica sitna tjestenina
patana, batana, vrsta barke
pečanja svinjsko meso
pegula baksuz, nesreća
pejala vodila
pejat se voziti se
pekjar prosjak
pekjat prositi, prosjačiti
peknica pekara
pena pjena
perača drvena daska sa ručkom - kod ispiranja robe
peran dio zaprežnih kola
peša vrsta repe, obično se daje stoci
pesak pijesak, pješžana plaža, žal
pešćaci kamenčići
pešće pijesak
pešekan morski pas
peškafondo varalica, skosavica za lov liganja
peškarija ribarnica
peškat imati gaz, npr. brod je peškal 4 m
pest šaka
peštador daska za rezanje u kuhinji
peštarol daska za rezanje u kuhinji
peštat lupati, može i lupetati, govoriti iskrivljeno
peteh pijetao, kokot
petrojo petrolej
peza vaga, težina, teret
pezomorto mrtvi vez za brodice.
picat bosti, ubadati, podbadati
picikanoride igra draganja, dok jednom zavežu povez na oči drugi ga dragaju a on pogađa tko je
pijat tanjur
piježa sviđa
pikabit sobni ormar
pikjača vrsta trešnje
pikjat šiljiti
pinčica dugoljasti hljepčić.
pinel kist
pinel kist
pinelat bojiti
pinka štruca kruha.
pipa lula
pirun viljuška
pišćenci pilići
pišmoj pišmolj, morska riba slična osliću
pištola pištolj
pitur soboslikar
pitura boja, bojiti
piturana našminkana
pjombadura u pomorstvu upletak od konopa
pjombo olovo
pjoski kamene pločice, dječja igra "Školice"
placa trg
plašćenica vunena traka dugačka par metara za nositi teret
platurina dio tijesta kod prešanja maslina
plavat plivati
plavica vrsta masline
plavuće plivajuće, plutajuće
plečić krpena vezica
pleter osnova pregradnog zida od pletnog šiblja na koju dolazi žbuka
pletilo pletivo
pleva pljeva
plovan svečenik
poč pošto
poć ići
počinut odmoriti
počivalo mjesto odmora
pod ispod
pod tlo
podabrat skinuti donje listove
poderali pokidali
podnetit naložiti vatru
podrsnut se poskliznuti se
pofašana umotana, povoj
pofašat zaviti ranu - dječji povoj
pofrajat prorajtati, potrošiti uludo.
pohincevajuć poskakujući
pohincevat poskakivati
poji pojede
pojil pojeo
pojist pojesti
pokarat posvaditi se
pokle poslije, kasnije
polovnik mjera za količinu masline
pomivat prati suđe
pomulat popustiti
pomulevat popuštati, olabaviti
poneštra prozor
poneštra prozor
poneštrica prozorčić
ponjava pokrivač
popel pepeo
portun ulazna vrata
pošajen pošaljem
pošpijat pogledati poskrivečki
posteja krevet
postelja krevet
postilja krevet
poštivano složeno
postoli cipele
pot lonac
pot znoj
potići lončići - posuđe
potna znojna
povedat govoriti, reći
povedat pričat, ispričat
pozabit zaboraviti
pozabit zaboraviti
poždolu nizbrdo
prasac svinja
prasac svinja
prašit ići brzo
pravit reći, ispričati
praz ovan
prehićevat prebacivati
prehitit prebaciti
preprost priglup
prestrašen uplašen
pride dođe
prignjeno sagnuto
prignjevat saginjati se
prignut sagnuti se
prihajat dolaziti, stizati
pripejat dovesti
priša žurba
prišal došao
prit doći
prkat svinjac
prkatić nastamba za domaće životinje
prneševat donositi
prnest donjeti
probuć presvući
probučevat presvlačiti
promenilo izmjenilo
promenit promjeniti
pršona osoba
prsura tava
pršut šunka
prti penje
pržun zatvor
puči pukotine
pul pokraj
pulpit propovjedaonica
purga sredstvo za probavu
putac gumb (kao za lift i slično, ne na odjeći) (Kastavština)
Upute       O projektu      Nadopuni