Dobrodošli na prvi forum o gradu Rijeci i Primorsko-goranskom zavičaju, koji je otvoren za sve ljude na svijetu, bez obzira na nacionalnost, vjeru i porijeklo.

Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Vodosprema Vidikovac na Bulevardu (1912.)

Sve zgrade iz razdoblja 1901 pa do 1945. kad smo bili pod Mađarima i Talijanima.
Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23164
Teme: 914
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Vodosprema Vidikovac na Bulevardu

Post broj:#16  PostPostao/la Adamić » 16.10.2014, 22:32

Sušački vodovod


Jedinstveni sklop. Nagli razvoj Sušaka, njegovo širenja prema Pećinama s jedne, a nakon dovršenja urbanističkog plana prema Trsatskom brijegu, duž osebujno projektirane prometnice Boulevarda, s druge strane, nametnula je Općinskom poglavarstvu Trsat-Sušak izgradnju infrastrukture. Uza sve ostale probleme, među kojima je bila i kanalizacija, valjalo je riješiti i problem opskrbe grada pitkom vodom. U Sušaku je broj stanovnika danomice rastao; tako je Sušak s Trsatom 1890. godine brojio 3 500 žitelja, 1900. oko 6 tisuća, a 1910. broj se popeo na 8 tisuća. Općini je bilo jasno da će se iz godine u godinu taj broj povećavati, pa je pitanje opskrbe grada zdravom pitkom vodom postalo primarno.

Skupa riječka voda. Kada se Sušak počeo izgrađivati uz cestu Lujzijanu, Karolinu i Dorotheu, za opskrbu grada vodom bio je dovoljan vlastiti prirodni izvor u bivšoj Tvorničkoj ulici uz samo obalu Rječine na bivšem franjevačkom posjedu. Taj izvor leži vrlo nisko, gotovo na razini Rječine i, kada ona nabuja, tvorničkim ispustima se zagađuje, stoje bilo uzrokom mnogih epidemija tifusa.1 Za opskrbu Trsata vodom sagrađen je iznad Lujzinske ceste rezervoar na 41 metru nadmorske visine, zapremine 250 kubnih metara.2 Na Frankopanskom trgu na Trsatu preuređena je za rezervoar devet metara duboka vodosprema (nakapnica). Iz izvora u Tvorničkoj ulici voda se parnim strojem dizala i razvodila cijevima po Sušaku, dok su žitelji Trsata i gornjeg Boulevarda crpili vodu ručno, odakle se prenosila u drvenim posudama. Taj je prvi vodovod u Sušaku imao zonu niskog i zonu visokog tlaka. Visoka zona vodovodne mreže tlačnim je parnim strojevima dovodila vodu do Boulevarda, presijecala i ponovo išla njime do željezničkog kolodvora. U vrijeme epidemije tifusa voda općinskog izvora nije se smjela koristiti, pa su se u takvim nevoljama Sušačani morali obratiti gradu Rijeci da im dopusti priključak na vodovod iz Zvira. Kako je vodosprema zvirske vode na desnoj obali Rječine izgrađena na 62,5 metra nadmorske visine, voda je prirodnim padom dolazila u sušački rezervoar nad Lujzinskom cestom. Svi su se slagali u tome daje riječka voda iz Zvira dobra i zdrava, no, bila je preskupa. Sušak je Rijeci svake godine plaćao za korištenje te vode više od 100 tisuća kruna.3 Potrošnja vode u Sušaku bila je vrlo velika, osobito u vilama na Boulevardu gdje su bile kupaonice te se unatoč uvođenju vodomjera potrošak vode povećavao. Kako je plaćanje vode financijskom gospodarstvu općine Trsat-Sušak svaki put bilo velikim teretom, odlučeno je da se izgradi gravitacijski vodovod prirodnim padom i tlakom s izvora Rječine,4 ali se već računalo i na vodu iz izvora u Martinšćici.

Velika blagodat.
Izvor Rječine leži na 325 metara nadmorske visine. Izbija iz pećine, izvor je nepresušan i vode ima dosta i ljeti i zimi.5 Tu izvorsku vodu bilo je moguće dovesti do glavnog rezervoara u Sušak bez umjetnog dizanja i držati je u velikoj vodospremi kao rezervu u slučaju suše.6 U tom je smislu Kraljevski vladin kulturno-tehnički odsjek preuzeo na sebe projekt i trasiranje gorskog vodovoda, koji bi, budući da prolazi Grobinštinom, ujedno opskrbljivao pitkom vodom i brojna sela: Kukul-jane i Trnovicu na kastavskoj, a na grobničkoj strani sela: Zoretići, Br-nelići, Lubensko Jelenje, Male i Velike Dražice, Zastenice, Podrvanj, Pod-čudnić, Podhum, Čavle, Cernik, Hrastenicu, Svilno i Orehovicu. To je bila velika blagodat za oko 4.500 stanovnika navedenih sela.7

Prema pučkoj predaji, čarobnjak Malik čuvao je vodu iz izvora Rječine i sprečavao njeno korištenje. Od najstarijih vremena živu vodu i dobru vodu čuvale su nimfe i čarobnjaci. No, novo doba nije se povelo za tom legendom; obavljena je analiza kvalitete i količine vode u izvoru, pa se krenulo u veliki pothvat. Pod strmom liticom brijega Brgudac, visokog 600 metara, na visini od 318 metara iz špilje izbija Rječina. Kod normalnih oborina izvor je jak, od 1.200 do 2.000 litara u sekundi, ljeti je slabiji. Vodovodne cijevi postavljene su u dužini od 20.533 metara, a visinska je razlika od izvora Rječine do Piramide u Sušaku 297 metara. Nakon pomnog pregleda terena, vodovod je položen preko Cernika i pored Mavrinaca na sedlo brijega Krmče, odakle je prirodnom gravitacijom preko obrubnih gora voda došla do rezervoara na Trsatu i u Sušaku. Rezervoar u Sušaku nalazi se u blizini Gimnazije, to je vodosprema od 3 tisuće kubnih metara, a na Trsat-skom brijegu je manja vodosprema, sa svega 500 kubnih metara. Glavna vodovodna cijev, profila 375 milimetara, postavljena je od izvora Rječine do sela Hrastenice na sedlu brijega Krmče. Dovodna vodovodna cijev od 200 milimetra promjera u dužini od 6 772 metra išla je od prvog prekid-nog bunara preko Trsatskog brijega pa Boulevardom do novog niskog glavnog rezervoara u Sušaku, a odatle do Piramide.8 Ovi su golemi radovi trebali stajati milijun kruna, a sve je to teretilo općinu Trsat-Sušak, s tim daje Zemaljska vlada općini odobrila sredstva na rok od dvadeset i devet godina. Kotar i općina morali su osigurati stručno osoblje i čuvara vodovoda; općina je dobila zadatak da održava vodograđevine o svom trošku.

Odluku o građevnoj dozvoli izdala je Kr. županijska oblast u Ogulinu 24. svibnja 1912.; radovi su trajali do 1914., a konačna cijena vodovoda popela se na 1 949 588 kruna. Otvorenje vodovoda bilo je u ožujku 1914. godine.

Unatoč svim izdacima i dugovima općina Trsat-Sušak nije žalila sredstva da bi vodospreme uljepšala arhitektonskim pročeljima. Vodospreme su građene od nabijenog betona s razdijelnim zidovima. Osobito je lijepo izgrađena zgrada vodospreme na Boulevardu, nazvana Vidikovac. Na svim spisima sačuvanim u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu projekte je potpisao inž. Milan pl. Eisenthal; zato možemo pretpostaviti da je on sudjelovao u projektiranju vrlo vrijednog sklopa građevine vodospreme u parku na Boulevardu.9 Po dvojnom cilju visokog historicizma, koji se oslanjao na manirizam, projektant je želio svojim ostvarenjem građevine zvane Vidikovac ugoditi oku, ali i iznenaditi. To iznenađenje ne proizlazi iz arhitektonskog stila, već iz položaja građevine s čije se terase pruža vidik na Deltu i Kvarner. Za sunčana vremena taj je prizor izvanredan; a kako je to tek moralo izgledati kad je Vidikovac bio sam na pustom terenu obraslom primorskom vegetacijom izuzetno privlačan kao vizualni vertikalni akcent, izazovan svojim skladnim linijama stupovlja, balustrada i pergula. Arhitektu, koji je projektirao ovu građevinu, moramo priznati smisao za istančanu otmjenost i suvremenost u sistematizaciji čitava područja, u jednakoj napetosti kretanja od Boulevarda naviše i obratno. Radi se o finoj gradaciji ukošenih parkovnih parternih površina. Voda, kao poruka ove namjenske građevine, dobiva u bazenu oblih nabreklih rubova, smještenom u polukružnom balustradom optočenom ulaznom dijelu parka, značaj nimfeuma. Vitkost, skladnost i samosvjesnost toga zdanja, namijenjenog da bude spomenik jednom golemom pothvatu tek rođenog grada Sušaka, čini ga ne samo me-morijalnim spomenikom, već i objektom za uživanje.

Spomen-natpisi. S ulazne strane u tu građevinu, ispod lukova, nalaze se dvije pravokutne površine za spomen-natpise. Na desnom, sačuvanom ali jedva vidljivom natpisu, zabilježena je namjena vodovoda, koji je trebao opskrbljivati Trsat, Vežicu i Sušak, ali i sela u Grobinštini zdravom vodom iz izvora Rječine. Stoji daje izgrađena sudjelovanjem ingenierâ, Augusta pl. Pisarića, Milana pl. Eisenthala i Franje Bousea, od strane oblasti, i sudjelovanjem općine Trsat-Sušak, a ing. Slava Batušića, od strane građevinskog poduzetništva. Prema narodnoj priči Maliki su čuvali podzemni izvor Rječine, opiruć se svakom koji im htjede vodu svratiti. Novo doba i novim putem, da bude narodu od koristi, svladao je otpor Malika. Bilo blagoslove-no što jača narodu zdravlje i snagu.

Taj cijeli sklop namijenjen čovjeku koji razmišlja na nov način, suvremeno, nije se mogao razlikovati od nove arhitekture vila uz Boulevard, samostalno stojećih zdanja osobitih stilskih obilježja. Njega moramo vrednovati estetski i povijesno u odnosu na zdravstvenu kulturu, ali i urbanizam. To je jedinstveno planirani graditeljski ansambl ulititarne gradevine vodospreme-rezervoara i parkovne arhitekture određen zelenim prostorom kao skulptura, kao krasna kulisa.

Tužno je na Vidikovcu gledati u bazenu potopljene balustrade, srušenu središnju balustradu, kao da ovaj jedinstveni sklop nije ničiji. Dok je Sušak bio grad, velika se pažnja posvećivala javnim objektima i parkovima; oni su bili pluća i ponos grada.

Naša Rijeka, god. XII, br. 134, veljača 1990.

Izvor: Kako čitati grad
Slika

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4521
Teme: 156
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Vodosprema Vidikovac na Bulevardu

Post broj:#17  PostPostao/la Vežičanka » 17.10.2014, 09:31

Adamić napisao:..... a konačna cijena vodovoda popela se na 1 949 588 kruna. Otvorenje vodovoda bilo je u ožujku 1914. godine-----.


Jutarnji list 1.svibnja 1914.godine donosi kratku vijest;

Otvorenje vodovoda

Sušak, 30. travnja. (Brz. viest. „Jut. Lista".)
 Po kr. zemaljskoj vladi sagradjeni vodovod si
noć je otvoren. Prije je Sušak dobivao vodu sa
 Rieke. Sušačka je obćina obvezana vladi u pri
mjerenim obrocima vratiti troškove za gradnju vodovoda, koji iznašaju jedan milijun
 kruna.

--------------------------------------------------------------------------------------
to bi značilo da je sušački vodovod otvoren 29.travnja 1914.godine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Na svim spisima sačuvanim u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu projekte je potpisao inž. Milan pl. Eisenthal; zato možemo pretpostaviti da je on sudjelovao u projektiranju vrlo vrijednog sklopa građevine vodospreme u parku na Boulevardu.

Je li to samo pretpostavka da je inž. Milan pl. Eisenthal sudjelovao u projektiranju nacrta? Našla sam podatak da je on bio kraljevski tehnički savjetnik pa je možda njegova uloga bila da pregleda i odobri nacrte.


Na internetu postoji prijedlog za rekonstrukciju parka i vodospreme Vidikovac/Sušak. autor Tatjana Rakovac dipl.ing.arhitekture, godina 2012.

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4521
Teme: 156
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Vodosprema Vidikovac na Bulevardu

Post broj:#18  PostPostao/la Vežičanka » 18.10.2014, 11:41


Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23164
Teme: 914
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Vodosprema Vidikovac na Bulevardu

Post broj:#19  PostPostao/la Adamić » 18.10.2014, 12:10

Vežica ko kompjuter pamti ! Bravo ! Feneomenalna fotografija. Vidimo i izgradnju zgrade ispod.


Slika
Slika

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23164
Teme: 914
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Vodosprema Vidikovac na Bulevardu

Post broj:#20  PostPostao/la Adamić » 19.10.2014, 15:01

S obzirom , kad je vidikovac bio izgrađen , bio lijep čist pogled, možemo malo baciti oko na okolne građevine i kad su izgrađene.

Slika
Ovo je zgrada koja se nalazi s lijeve strane ako ulazimo s donje strane.

Bulevard 1898 (1).jpg
Bulevard 1898 (1).jpg (258.04 KiB) Pogledano 2718 puta

Zgrada je nikuula 1898 ! Dakle prije vodospreme (1914).
Bulevard 1898 (2).jpg
Bulevard 1898 (2).jpg (222.67 KiB) Pogledano 2718 puta


Slika
iz teme : Bulevard i njena okolica 1994.godine (FOTOGALERIJA)
viewtopic.php?f=32&t=2603&start=30
Slika

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4521
Teme: 156
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Vodosprema Vidikovac na Bulevardu

Post broj:#21  PostPostao/la Vežičanka » 30.10.2014, 10:29


Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23164
Teme: 914
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Vodosprema Vidikovac na Bulevardu (1912.)

Post broj:#22  PostPostao/la Adamić » 29.12.2014, 18:04

Planirala se je i rekonstrukcija parka i sanacija vodospreme Vidikovac.

Osim temeljite sancije vidikovac bi bio okružen stepenicama, bilo bi više zelenila itd...

Rekonstrukcija parka i sanacija vodospreme Vidikovac.jpg
Vodosprema Vidikovac, ili vodosprema Bulevard, je izgrađena u sklopu “Gorskog vodovoda Trsat-Sušak” koji je za snabdijevanje Sušaka pitkom vodom iz izvora Rječine izgrađen od 1912. do 1914. Vodovod kapaciteta 110 I/s je 1915. godine pušten u eksploataciju i od tada je u funkciji kao dio vodoopskrbnog sustava grada. Sadržaj vodospreme iznosi 1500 m3 a kota max. i min. vode je na 80/75 m n.m. Vodoopskrba iz Rječine je najkvalitetnija i najjeftinija jer su prepumpavanja, a time i potrošnja električne energije minimalna.Projektant vodospreme na Bulevardu, inž. Milan pl. Eisenthel, ostvario je građevinu u slogu visokog historicizma, izuzetnog oblikovanja i položaja s čije se terase pruža veličanstven vidik na grad i more. U sklopu ovog monumentalnog zdanja komunalne arhitekture je kao nadzemni dio, izgrađen impozantni vidikovac, a podzemni dijelovi građevine su spremnici za vodu (2 vodne komore) i zasunska komora s potrebnim uređajima. Sadržaj vodospreme Vidikovac iznosi 1500 m3 a kota max. i min. vode je na 80/75 m n.m.
Vodosprema je osim po svojim graditeljskim vrijednostima izuzetna i po svom načinu korištenja. Jedina je vodosprema u gradu koja nije ograđena i čiji se okoliš koristi kao javni prostor otvoren građanima.

Izrađeno: 02.04.2012 by urbanisticki
http://urbanisticki-studio-rijeka.hr/re ... vidikovac/

E sad da li će se to ikad realizirati, vidjet ćemo .Ali bilo bi lijepo kad bi se taj prostor otvorio više građanima i spriječio vandalizam postavljanjem rasvjete i videonadzora .
Slika

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4521
Teme: 156
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Vodosprema Vidikovac na Bulevardu (1912.)

Post broj:#23  PostPostao/la Vežičanka » 30.12.2014, 17:50

Slike i tekst su iz Ilustrovanog lista 13. lipnja 1914.godine:
1914 sušački vodovod .jpg
1914 sušački vodovod .jpg (275.6 KiB) Pogledano 2669 puta


tekst je originalni iz časopisa, piše Riječina umjesto Rječina:
Donosimo slike novog vodovoda na Sušaku, gradjevine, kojom se može ponositi ne samo Sušak, već čitavo hrvatsko primorje. Kako je poznato, dosada je grad Rijeka opskrbljivala Sušak vodom iz svog vodovoda i za to je Sušačka općina morala plaćati godišnje znatnu svotu, do blizu 100.000 K.

Sušački je vodovod radjen po svim najmodernijim zahtjevima, što se stavljaju za gradnju ove vrsti. Sve tekovine, što ih tehnika usavršila za vodovod upotrebljene su kod sušačkog vodovoda. Radi te, svoje osobite uredbe bit će vodovod na ures Sušaku, a i na korist njegovoj općini.

Voda za sušački vodovod je čista, zdrava i bistra gorska izvor-voda. Crpljena je iz izvora rijeke Riječine (koju je pokojni hrvatski pjesnik Ivo Grohovac tako lijepo opjevao).
Izvor je udaljen od Sušaka t.j. od mora 24 kilometra, a nalazi se pod visokim kamenitim brijegom, kako se vidi na našoj slici br. 1. Tu se voda smrče u veliku cijev, koja ju odvodi dalje u rezervoar. Kojih 500 metara od izvora (slika br. 2) nalazi se neke vrsti cjedilo i voda ide otale dalj cijevima uz obalu Riječine do brijega Vežice kod Drage. Tu se nalazi glavno, rekli bismo, skladište vode to jest rezervoar, koji dijeli vodu opet na druge rezervoare na Trsatu, Podvežici i Sušaku (Boulevard).

Ovdje, na sušačkm Boulevardu, nalazi se jedna upravo monumentalna gradjevina (slika br.3 ), koja s mora te iz same Rijeke odmah udara u oči. Svaki stranac, koji dolazi na Rijeku, odmah će upitati za tu lijepu gradjevinu.
Izmedju kolonade stupova, gore na glavnoj terasi, nalazi se mjesto gdje će nedjeljom o podne koncertovati glazba.
Glavice stupova su spojene motkama, koj će preplitati vinova loza. Okolna šuma pretvara se u javni perivoj i šetalište. Podno gradjevine vidi se ograda, a to je veliki ribnjak, gdje se ovih dana postavlja sfinga s vodoskokom.
Odavle kao i s terase puca veličanstven vidik na daleko i široko. Vidi se sav Sušak i Rijeka, te Kvarnerski otoci, čak preko Učka gora i Opatija. Na slici br. 4 prikazan je taj pogled. (Nije posve čista daljina zbog zgušene magle i topline).

Osobita je prednost ovog vodovoda ta, što će voda neprestano dolaziti, tako da se sva ona koja je na pretek, odmah odvodi posebnom cijevi u more. A vode je toliko, da bi dostajala i za tri Sušaka.
Izvor Riječine stoji 300 metara nad morem, tako da je tlak vode već od same prirode. Vodovod taj vodi dakle obalom cijele jedne rijeke od izvora do mora kamo utječe.
Sveukupni trošak za vodovod iznosi 1,800.000 kruna.
Posve još gotov nije, nu voda se već iz novog vodovoda troši. Sušak se ovom lijepom gradjevinom može zaista ponositi.

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23164
Teme: 914
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Vodosprema Vidikovac na Bulevardu (1912.)

Post broj:#24  PostPostao/la Adamić » 30.12.2014, 18:11

Odličan prilog !

:bravoveliki:

Sjajni podaci. Svaka čast ! Uživao sam u tekstu i slikama, koji podižu vrijednost/težinu ovoj temi.

Voda za sušački vodovod je čista, zdrava i bistra gorska izvor-voda. Crpljena je iz izvora rijeke Rječine.

Predivno! :srce :zastava:
Slika

hogarko
Gost
Gost
 
Postovi: 1
Pridružen: 4.2.2016, 20:24

Re: Vodosprema Vidikovac na Bulevardu (1912.)

Post broj:#25  PostPostao/la hogarko » 27.10.2017, 11:29

Mene zanima brine li se itko za ribice i kornjače u onom malom ribnjaku? Jučer smo bili gore i zatekli izgladnjele kornjače i jednu mrtvu koja je plutala. Žalosno i šokantno. Neka se Obi malo dođe gore prošetati pa neka i sam vidi scene kojima svjedoče kako domaći tako i strani gosti. Nek se vidi kultura skorašnje prijestolnice kulture.
:ruka

Prethodni

Vrati se na: 1901. - 1944.

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost

cron