Dobrodošli na prvi forum o gradu Rijeci i Primorsko-goranskom zavičaju, koji je otvoren za sve ljude na svijetu, bez obzira na nacionalnost, vjeru i porijeklo.

Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Povijest plina u Rijeci

Naša industrija ima veliku i burnu povijest . Na našem području bilo je smješteno mnogo poznatih tvornica koje su sredinom 19 stoljeća tvorile više od 50 % ukupne proizvodnje Hrvatske . Rijeka se može pohvaliti sa prvim parnim mlinom u Hrvatskoj , prvom tvornicom čokolade na cijelom području Balkana, 1850.godine u prostorima nekadašnje rafinerije šećera bila je najveća tvornica duhana u cijeloj monarhiji,imali smo tvornicu papiru koja je prozivodila najkvaliteniji papir koji je izvozila diljem svijeta i još mnogo toga. Uz 12 brodogradilišta , riječki izum torpedo i rafinerijom nafte Rijeka najvećom na ovom kontinentu grad Rijeka je bio na vrhuncu svoje ekonomske moći.
Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23531
Teme: 924
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Povijest plina u Rijeci

Post broj:#1  PostPostao/la Adamić » 22.5.2011, 00:00

Povijest plina u Rijeci

U Rijeci je počela s radom prva plinara u ovom dijelu Europe , bilo je to davne 1852.godine :zastava:

Još jedna činjenica na koju možemo biti ponosni, naravno o tome se slabo piše i zna, zato smo mi tu da naučimo i širimo dalje. Od hrvatskih gradova najstarije plinare su zagrebačka (1862) , pulska (1880), osječka (1884).

Povijest plina u Rijeci spada u ono povijesno poglavlje grada koje dokazuje da je Rijeka krajem 19. i početkom 20. stoljeća bila vrlo progresivna sredina, koja se razvijala velikom dinamikom.

Školjić

01. kolovoza 1852. godine prvi pogon plinare izgrađen je na području Školjića (nasuprot zgrade MUP-a- ), neposredno van gradskih zidina i svečanim ceremonijalom pušten u pogon.Tada je Rijeka bila osvijetljena sa 226 plinskih svjetiljki lepezasta plamena.
rijekaplinara.jpg
rijekaplinara.jpg (20.83 KiB) Pogledano 5200 puta

Prvi pogon riječke plinare

Upotreba plina brzo se širila, pa se već 1856. godine uvodi plinska rasvjeta i u Gradsko kazalište.

Lokacija Plinare smetala je širenju grada, a i kapacitet je bio nedovoljan, pa je komuna odlučila da se izgradi nova Plinara "daleko van grada" na današnjoj lokaciji (tri kilometra je za ondašnje prilike bilo daleko) uz željezničku prugu koja će omogućiti lakši transport kvalitetnog kamenog ugljena za isplinjavanje.

Mlaka


01. siječnja 1874. godine puštena je u pogon nova Plinara koju je izgradila bečka tvrtka WIENER GASINDUSTRIE GESELSCHAFT.

Plinska rasvjeta se proširuje i 1878. godine. Tada Rijeka ima 318, a koncem stoljeća 511 plinskih svjetiljki u funkciji, dok su samo neki dijelovi u starom gradu, tradicije radi, sačuvali uljne svjetiljke.
Plinara je 1874. godine u četiri peći sa po šest retorti uz jedan gazometar od 1.150 m3 proizvela 934.000 m3 rasvjetnog plina. Do kraja stoljeća izgrađen je još jedan gazometar (plinosprema) od 1.150 m3 te tri peći sa po sedam horizontalnih retorti na klasično ručno punjenje. Godine 1900. izgrađen je novi gazometar od 2000 m3, a 1910. teleskopski gazometar ("na dva kata") od 5.000 m3. Ovaj je "preživio" i I i II svjetski rat i bio u funkciji sve do 1992. godine.
komornepei1920g.jpg
komornepei1920g.jpg (14.46 KiB) Pogledano 5200 puta

Komorne peći, 1920.g.
badarnicaumjeravanjepli.jpg
badarnicaumjeravanjepli.jpg (12.46 KiB) Pogledano 5200 puta

Baždarnica - umjeravanje plinomjera, 1930.g.

Godine 1923. Gradska plinara prelazi u sustav gradskih javnih službi Aziende servizi pubblici municipalizzati (A.S.P.M.) i nastavlja s proizvodnjom gradskog plina od 4.200 kolikalorija po kubičnom metru i koja se zadržala do 2006. godine. Iste godine počinje preorijentacija gradske rasvjete na električnu (elektrana u Rijeci puštena je u pogon 1909.), a otada se upotrebljava i izraz »gradski plin« jer se koristi u kućanstvu više za kuhanje nego za rasvjetu. Na inicijativu riječke Plinare 1956. godine dogovoreno je da se dosadašnji način dobivanja gradskog plina isplinjavanjem kamenog ugljena zamijeni termokatalitičkom pretvorbom tekućih i plinovitih ugljikovodika – baznog benzina, butan–propana i metana.
Zadnja plinska svjetiljka ugašena je u Rijeci 1939. godine.

II.svjetski rat - ratna razaranja

Oslobođenje 1945. godine plinara je dočekala potpuno razrušena - bez materijala i rezervnih dijelova, bez ugljena. Iskusni radnici plinare predanim su radom uspjeli obnoviti Plinaru i plinsku mrežu, pa su u drugoj polovini 1946. godine postupno puštani u pogon dijelovi postrojenja i mreže, a proizvedeno je čak 1,6 mil m3 plina.
ratnarazaranja1944g.jpg
ratnarazaranja1944g.jpg (16.54 KiB) Pogledano 5200 puta

Ratna razaranja, 1944.g.

Poduzeće A.S.P.M. prestaje postojati 1947. godine, kada Gradski vodovod i Gradska plinara formiraju poduzeće VOPLIN, a opskrba električnom energijom i gradski prijevoz formiraju zasebna poduzeće "ELEKTROPRIMORJE" i "AUTOTROLEJ".
Godine 1959. "VOPLINU" se pridružuje i Gradska kanalizacija.
staripogonplinarepanora.jpg
staripogonplinarepanora.jpg (12.74 KiB) Pogledano 5200 puta

Stari pogon plinare - panoramski snimak, 1959.g.

Proizvodnja plina imala je velikih problema naročito radi kvalitetom siromašnog domaćeg ugljena (veliki sadržaj sumpora) kojeg je morala koristiti radi ekonomske blokade 1948.
Radi toga i nije bilo nekog naročitog porasta potrošnje plina, mada se Rijeka značajno razvijala i industrijski i demografski. Godine 1959. postignuta je prijeratna potrošnja, a 1950. godine bio postignut maksimum potrošnje od 4,2 mil m3. Nakon toga imamo pad na 2,9 mil m3 1952. (radi loše kvalitete plina, tj. ugljena). Kasnije se moglo uvoziti nešto kvalitetnog poljskog i češkog ugljena kojeg se miješalo s domaćim, pa se poboljšala kvaliteta plina, čime je i njegova potrošnja rasla i 1964. godine dosegla maksimum od 4,96 mil m3. Gradski plin se sve više koristi u industriji, tako da se odnos domaćinstva i industrije od 70 : 30 u 1956. promijenio na 40 : 60 u 1964. godini.
Godine 1960. izgrađena je nova teleskopska plinosprema od 10.000 m3 (Brodogradilište "3. Maj), a 1964. godine prepumpna stanica za UNP sa dva spremnika po 60 m3.
teleskopskaplinospremao.jpg
teleskopskaplinospremao.jpg (18.81 KiB) Pogledano 5200 puta

Teleskopska plinosprema od 10.000 m3, 1960.g.

Novi plinski pogon na Mlaki

1966.godina - Izgradnja novog pogona u kome se proizvodio gradski plin, , počela je 1962. godine a prvi kubici plina iz nje su isporučeni 1966. godine. Taj je pogon zamijenio onaj koji je na Mlaki bio sagrađen 1874. godine, u kojemu se plin proizvodio isplinjavanjem kamenoga ugljena.
plinaramlaka19662006.jpg
plinaramlaka19662006.jpg (27.48 KiB) Pogledano 5200 puta

Priprema stare plinare za reciklažu
U ovom se postrojenju od 1966. godine pa do 24. studenoga 2006. proizvodio gradski plin

Na Savjetovanju plinara i koksara Jugoslavije 1956. godine na inicijativu riječke Plinare dogovoreno je da se dosadašnji način dobivanja gradskog plina isplinjavanjem kamenog ugljena zamijeni termo-katalitičkom pretvorbom tekućih i plinovitih ugljikovodika - baznog benzina, butan-propana (UNP) i metana. Plinara u Rijeci imala je već 1958. razrađen i odobren investicijski program, a 1962. odobren je glavni projekt za proizvodnju gradskog plina iz baznog benzina (C5-70) ili ukapljenog naftnog plina (UNP - cca 65% C4H10 + 35% C3H8) i vodene pare, obogaćenog sa isparenim UNP do 4200 kcal/m3.
1964. godine sa "ENERGOINVESTOM" iz Sarajeva i firmom "ONIA-GEGI" iz Pariza prišlo se izgradnji novog postrojenja, kapaciteta 2 x 50.000 m3/dan, te je krajem 1966. godine počela proizvodnja gradskog plina iz naftnih derivata.

Otada počinje novo razdoblje intenzivne plinofikacije Rijeke, te se broj korisnika kao i potrošnja stalno povećava. Konkretno, od pet milijuna kubičnih metara i 5.000 korisnika 1966. godine, potrošnja je narasla do 18,5 milijuna kubičnih metara i 19.000 korisnika 1980. godine. Iako je poslije, zbog rasta cijena nafte, potrošnja opala na sedam milijuna kubičnih metara na godinu, broj korisnika nije opao; gotovo pola kućanstava gradskog područja upotrebljava plin kao energent. To saznanje je bilo presudno 1990. pri donošenju odluke o daljnjoj plinofikaciji grada. Te godine, inicirana najavom dolaska prirodnog plina, počela ja faza prijelaza s gradskog na prirodni plin. Kako mreža za gradski plin nije bila u stanju prihvatiti distribuciju prirodnog plina, donesena je strateška odluka da se krene u razvoj nove distributivne mreže koja bi se do dolaska prirodnog plina koristila za distribuciju miješanog plina. Inače, miješani plin je fizička smjesa ukapljenog naftnog plina i zraka (45% : 55%) i proizvedeni miješani plin znatno je jeftiniji (po jedinici kalorične vrijednosti) od gradskog plina, ujednačen je tlak kod potrošača i povećana sigurnost u svim segmentima korištenja.


Krajem 1989. godine formirano je komunalno poduzeće za opskrbu plinom i toplinskom energijom "ENERGO" nasljednik stare gradske plinare.

Proizvodnja miješanog plina započela je na 140. godišnjicu riječke Plinare, a Riječani su ga počeli koristiti krajem 1995. godine, i to najprije u strogom centru grada, gdje su najprije zamijenjeni lijevano-željezni plinovodi te dijelom i kućne instalacije. Prirodni plin je konačno stigao u Rijeku u listopadu 2007. godine, kada je puštena u pogon MRS (mjerno-redukcijska stanica) Rijeka-Zapad na području Marčelji. Danas više od 20.000 korisnika u Rijeci upotrebljava plin za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode i kuhanje ili za industrijsku proizvodnju.


-------------------------------------------
Korišteni izvori iz N.L. i službene stranice Energa .
Tema uvrštena u rubriku "Riječka naj naj rubrika ! Jeste li znali ?" a neki datumi uvršteni su u riječku kronologiju .
Slika

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23531
Teme: 924
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Povijest plina u Rijeci

Post broj:#2  PostPostao/la Adamić » 1.8.2015, 13:31

Ima tu još mnogo za raspravljat o samoj lokaciji stare plinare, o uličnim plinskim svjetiljkama i sl.. Nadam se da će se i drugi priključit svojim saznanjima odnosno prilozima..

Dakle da ukratko ponovimo, na današnji dan .

01.08.1852 U Rijeci na Školjiću puštena u rad prva plinara u jugoistočnoj Europi.Tada je Rijeka bila osvijetljena sa 226 plinskih svjetiljki lepezasta plamena.Broj svjetiljki je rastao tako da ih je 1878. bilo 318, 1898. 511, a najviše 1914. - 556. Prijelaz s plinske rasvjete na električnu počeo je 1923. godine, pa je broj plinskih svjetiljki u sljedećih 10 godina pao na 52. Posljednje dvije ukinute su 18. 11. 1938. u Calle dello Staio romano.

Iz teme "Stare fotografije Rijeke".

Slika
4 komada uličnih plinskih svjetiljki se vide.
Slika
Dakle riječke ulične plinske svjetiljke su ovako izgledale. Broj 224. Još me kopka da li je to dvoglavi orao na njima ?!!

Ima na Dolcu slika ulične svjetiljke iz blizine , samo ju trebam pronaći.
Slika

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4636
Teme: 161
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Povijest plina u Rijeci

Post broj:#3  PostPostao/la Vežičanka » 1.8.2015, 14:53

Izrezan dio prekrasne velike slike Rijeke iz Austro Ugarskog razdoblja (Tema Stare fotografije Rijeke , post br. 31)

Vidi se tank na Školjiću. Je li to plinara?

Školjić.JPG
Školjić.JPG (129.98 KiB) Pogledano 5065 puta

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23531
Teme: 924
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Povijest plina u Rijeci

Post broj:#4  PostPostao/la Adamić » 11.10.2015, 12:14

2015-10-11_12-01-35.jpg
Slika

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4636
Teme: 161
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Povijest plina u Rijeci

Post broj:#5  PostPostao/la Vežičanka » 11.10.2015, 15:22

Nije još sigurno što je ta valjkasta građevina bila? :ne znam:

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23531
Teme: 924
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Povijest plina u Rijeci

Post broj:#6  PostPostao/la Adamić » 11.10.2015, 15:23

01. kolovoza 1852. godine prvi pogon plinare izgrađen je na području Školjića (nasuprot zgrade MUP-a- ), neposredno van gradskih zidina i svečanim ceremonijalom pušten u pogon.


No da bi bili sigurni, trebalo bi proći stare karte Školjića. Možda baš piše točna lokacija plinare.
Slika

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23531
Teme: 924
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Povijest plina u Rijeci

Post broj:#7  PostPostao/la Adamić » 12.11.2018, 11:47

Da. Objekti nekadašnje plinare.

Slika
Iz teme Stare fotografije Rijeke
Slika

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4636
Teme: 161
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Povijest plina u Rijeci

Post broj:#8  PostPostao/la Vežičanka » 12.11.2018, 13:11

Školjić slikan s druge strane. Ne vidim kazalište, što znači da je ova fotografija starija od 1885. Vidi se plinara na Školjiću.

Školjić .jpg


  • Similar Topics
    Odgovori
    Pogledano
    Zadnji post

Vrati se na: Industrijska baština

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 4 gostiju