Povratak na temu
Krk 1941- narod  dolazak fašista duce.jpg
Povratak na temu