Povratak na temu
parobrod Predsjednik Kopajtić, nacrt .jpg
Povratak na temu