Dobrodošli na prvi forum o gradu Rijeci i Primorsko-goranskom zavičaju, koji je otvoren za sve ljude na svijetu, bez obzira na nacionalnost, vjeru i porijeklo.

Prijava  •  REGISTRIRAJ SE !

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Kulturne ustanove, zbivanja, predstave, izložbe, književnost i jezik, dijalekti nacionalne manjine itd.
Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23459
Teme: 923
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#1  PostPostao/la Adamić » 19.4.2014, 17:07

Onaj tko je ikad prošao pokraj glazbene škole , vjerojatno je čuo prekrasne zvukove glazbenih instrumenta kako dopiru i šire se okolnim ulicama. Baš predivno : dance
Inače o povijesti ove ustanove pročitao sam u knjizi "Povijest Rijeke" da se riječka muzička škola još i prije ove ustanove izdvajala u to doba kao jedinstven primjer i kao prva te vrsti u našoj zemlji . :gore
No više o tome nešto kasnije. Od novije povijesti treba reći da se je u ovoj zgradi školovao i Stjepan Hauser iz danas svjetski poznatog instrumentalnog dua 2Cellos. Ima video iz 2003 kako u učionici brusi svoj talent.
Ne zaboravite da imamo zasebnu temu : Ivan Matetić - Ronjgov

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova.jpg
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova.jpg (25.17 KiB) Pogledano 6176 puta

Osnovna i srednja glazbena škola

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka je srednja glazbena škola u kojoj je organizirana nastava osnovnog glazbenog obrazovanja, te srednjeg – šestogodišnjeg (pripremna i srednja škola) i četverogodišnjeg (srednja škola) programa obrazovanja različitih profila glazbene umjetnosti (klavir, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, oboa, flauta, klarinet, fagot, rog, truba, udaraljke, harmonika, solo pjevanje, teorijski smjer) te program opće gimnazije.

Od veljače 2011.godine u sastav Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka ulazi Osnovna glazbena škola Rab i postaje njen područni odjel.
Nastava je u glazbenoj školi individualna i skupna. Individualna je nastava glazbala dok skupnoj pripadaju teorijska grupa predmeta, općeobrazovni predmeti kao i skupno muziciranje (zbor i orkestar).

Upis u glazbenu školu obavlja se na temelju položena prijamnog ispita za osnovnu školu te predhodno završene osnovne glazbene škole, odnosno pripremnog programa (u trajanju dvije godine) za srednju glazbenu školu. Učenici srednje glazbene škole mogu polaziti i gimnaziju, odnosno druge srednje škole. Između srednje glazbene škole i drugih srednjih škola koje učenici polaze, potrebna je suradnja radi osiguravanja uvjeta rada učenika, razumijevanje organizacije nekih nastavnih obveza.

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova (2).jpg
"Glazba nije stvar širokih masa, ali je na nama da sve učinimo kako ona ne bi ostala zabava i umjetnost povlaštenih slojeva"

(Walter Felsenstein)Glazbena škola u Rijeci osnovana je dekretom Gradskog magistrata Rijeke, dana 20. lipnja 1820. godine, a počela je s radom početkom II. polugodišta školske 1820./1821. godine. Velike zasluge u postavljanju temelja glazbene škole ima prvi učitelj škole, Venceslav Wenzel.
Od samog početka škola je, osim osnovne svrhe osposobljavanja kadrova za sve potrebe glazbenog života grada imala neobično opsežnu i raznoliku javnu djelatnost svojih učenika i učitelja pa se može reći da je bila ne samo pedagoška već i ustanova koja je iznjedrila mnoge mlade talentirane glazbenike. Od 1855. do 1862. godine u školi radi, kao nastavnik gudačkih instrumenata Ivan Zajc mlađi, poznati skladatelj.


Tijekom XIX. i na samom početku XX. stoljeća školovanje nije nikada trajalo duže od 6 godina što pokazuje da je škola u svom dugogodišnjem djelovanju dosegla razinu niže glazbene škole. U tridesetim godinama XX. stoljeća , uvođenjem desetogodišnjeg obrazovanja, nastaje srednja glazbena škola koja u međuratnom razdoblju nosi naziv Scuola comunale di musica.
U razdoblju nakon oslobođenja, 1945. godine, Muzičku školu karakterizira unaprijeđenje nastave i organizacijsko sređivanje rada, čemu je veliki doprinos svojim pedagoškim iskustvom i znanjem dao Ivan Matetić Ronjgov, skladatelj koji je istražio i umjetnički afirmirao istarsko-primorsku narodnu glazbu,a kao nastavnik radio u školi od 1947. do 1951. godine. Godine 1963. ustanova dobiva naziv Muzička škola "Ivan Matetić Ronjgov" Rijeka.
Reformom odgoja i usmjerenog obrazovanja 1978. godine škola ulazi u sastav Centra za kadrove u obrazovanju i kulturi, da bi, 1992. godine, postala ponovno samostalna ustanova s dragim joj imenom Ivana Matetića Ronjgova.
Slika

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23459
Teme: 923
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#2  PostPostao/la Adamić » 19.4.2014, 17:19

PRVE GLAZBENE USTANOVE

O riječkim glazbenim prilikama u XVII, pa i u prvoj polovici· XVIII stoljeća, teško je nešto više reći jer nedostaju podaci. Valvasor u svome poznatom djelu, objavljenom 1689. ističe, doduše kako Rijeka ima i slavne glazbene umjetnike, ali ne navodi njihova imena. Vjerojatno je, međutim, da su i u tom razdoblju crkva i njeni redovi bili glavni nosioci glazbene aktivnosti . Širenje glazbe izvan tih okvira izraženije je, cini se, tek u drugoj polovici 18. stoljeca, kada se,
zahvaljujuci privrednom usponu grada, siri javna nastava, po­krece kazalisna djelatnost, a postoji i privatna glazbena poduka,
sto ukazuje na to da glazba sve vise ulazi i u građanske domove. Tako je, primjerice, 1765. imenovan citeljem skole Ceh Stefano Kordina, kojem je bila dozvoljena privatna poduka u pjevanju i glazbi, a u sedamdesetim _godinama i kasnije spominje se vise ucitelja glazbe, pa i jedan ucitelj plesa. Osobi to je zanimljiv podatak po kojem je Antonio Nava, kapelnik zborne crkve, od
1780. god. primao svoju placu, 300 forinti, tako da mu je 10 forinti davala blagajna za siromasne uz obvezu poduke djece siromasnih obitelji, a 80 forinti placala mu je Fondacija Pietro Tremanini, ustanovljena za unapređivanje muzicke kulture ri­ jecke
omladine (ostatak su placale opcine i razne bratovstine).
Krajem osamdesetih godina, tocnije 1789, javlja se u Rijeci prva glazbena skola koja je radila kao
posebna jedinica u sastavu tzv. »Normalne skole« (Normalschule), sto potvrđuje i zapisnik
Literarnog okruzja zagrebackog (pod koje je tada spadalo i rijecko skolstvo), od 18. do 25. IX 1791. godine, gdje pise: "· . . ujedno se zahtijeva da se za ucenje glazbe odredi 14 sati tjedno i u Rijeci i u Zagrebu i da se propisano izvjesce rijecke
glazbene skole ovamo salje«. u toj skoli dobivali su glazbenu naobrazbu uciteljski kandidati za pucke skole, no sudeći po
slicnoj praksi u drugim mjestima, vjerojatno su tu mogli ućiti glazbu i ostali mladi judi.


Glazbena nastojanja dobivaju naroCito snazan zamah u XIX stoljecu, kada obogaceni sloj građana sve
vise razvija drustveni zivot te, stekavsi ekonomsku moe, tezi afirmaciji i na kulturnom planu.
Andrija Ludovik Adamic, vee 1801. god. radi na osnivanju stalnog orkestra, (racunajuci s potrebama
svoga buduceg kaza li­ sta) pa je tako pocetkorn 1805. godine formiran orkestar sa 13 glazbenika.
Ugovorom zakljucenim na 10 godina, izmeau grad­ skog magistrata i Adamica, pocevsi od I. sijecnja
1805, grad se obvezuie da mu za troskove orkestra placa 800 forinti godisnje (od ukupno potrebnih
2185). Obveze je prihvatio i Adamic; kao rukovodite lj orkestra bio je duzan placati muzicare i
»jednog vrsnog kapelnika«, davati besplatno orkestar za svecane crkvene sl uzbe (bilo ih je oko 30
u godini), brinuti o notama, odrzavanju instrumenata pa cak i orgulja u zbornoj crkvi, uz odreaen u
nadoknadu , bio je orkestar duzan svirati, i na_ privatnim akade­ rnijama i plesovima, pa i na
pogrebima. Sve to, dakako pored nastupa u kazalistu.

Ubrzo se, meautim, pokazalo da razvoj glazbenog zivota zahtijeva i brojnije i kvalitetnije strucno
osoblje pa je, nakon temeljitih visegodisnjih priprema, dekretom Magistrata od 20. lipnja 1820.
godine, utemeljena Gradska muzicka skola; u toj se skoli poducavalo i sviranje ipjevanje kako bi
grad sto prije dobio »Solidan i potpun orkestar« za kaza lisne, crkvene idruge javne potrebe . U aktu o osnivanju, a
i u drugima, istice se dace ta javna skola postojati neovisno o Glavnoj normalnoj skoli, pod
neposred­ nom upravom Magistrata i pod nadzorom okruznih v l asti. Grad je od pocetka, u
cijelosti izdrzavao skolu, s godiSnjom dotacijom od 1.100 forinti (poslije 1.200); osim toga je u godini osnutka
izdvojeno SOO forinti za kupnju klavira i 30 raznih orkestarskih instrumenata.Skola je zapocela s radom u proljece 182l. godine, a bila je smjestena u posebnoj zgradi na morskoj
obali, gdje je raspolagala sa 7 soba (i drugim nusprostorijama) od koj ih su neke koristene za
stanove u citelja (sjediste skole kasnije je vise puta mijenjano) . Prvi ucitelii skole bili su
Venceslav Wenzel i Josip Prohaska, obojica Cesi; prvi direktor bio je Andrija Scherzer, a vr io je
duznost pccasno. Iz popisa upisanih ucenika od S. svibnja 1821.
vidi se da ih je u prvoj skolskoj godini bilo ukupno so, a 20 s
hrvatskim i, opcenito, slavenskim prezimenima. Broj od 50
ucenika velik je, ima li se u vidu da je u to doba grad imao oko
7.000 stanov nika. Da je skola bi l a pristupacna svim sloj evima
stanovnistva, vidi se iz socijalnog sastava ucenika: to su djeca ribara, radnika, obrtn ika,
trgovca, zemljoposjedn ika, cinovnika i
patricija.
Statu tom skole od 1. travnja 1821. odreaeno je da skolovanje traje 4 godine, a od 1829. produzeno
je na S godina. Od pocetka uved ena je nastava pjevanja, gudackih i duhackih instrumenata, te pod
odreaenim uvjetima, i klavira i gitare. Nastava je bila besplatna, a uz redovitu nastavu odvojeno
se odriavala i nastava za tzv. »preparande« (buduce u¢iteUe puckih skola), koji su ucili pjevanje i
orgulje. ·
Po ranom datumu svoga postanka i neovisnom statusu koji je imala kao gradska ustanova, po
razvijenom nastavnom planu i zadaCi koju je ostvarivala, rijecka muzicka skola izdvaja se u to dob
o jedinstven primjer i.kao prva te vrsti u nasoj zemlji.
(Nakon Wenzelove smrti , imenovan je S. veljace 1836. prvim uettelje.m skole i dirigentom gradskog
orkestra Ivan Zajc (stariji, 1800-18S4), koji je u Rijeci cljelovao vee ocl1830. godine kao vojni
kapelnik, pa je bio dobro poznat rijeckoj publici; zapisnik natjecaja pun je pohvala o
njegovim sposobnostima. Na skoli predaje gudack e instrum ente i pjevanje, ujedno, dirigira
orke­ strom na svim kazaliSnim priredbama (opere, koncerti, dramske predstave) a u crkvi vrsi i
duznost orguljasa. Tijekom dugog razdoblja njegova djelovanja izvedeno je u rijeckom kazalistu SO
opera, od kojib barem 43 praizvedbe. Bavio se i komponiranjem ..._ te napisao vise koncertnih
komada za obou i klavir (bio je odlican oboist), tri predigre (»simfonie«), desetak kraCih skladbi
za orke­ star, te jedan ofertorij .
Sredinom cetrdesetih godina skola svojom prvobitnom struk­ turom vise nije mogla uspjesno
zadovoljavati potrebe, a zapalaje i u materijalne teskoce. Da bi se stanje pobo ljsalo, 184S.
godine osniva se Glazbeno udruzenje (>>Musikverein«), s ci ljem da preu ­ zme skolu te da uz
postojecu dotaciju grada namakne dodatna sredstva, kako bi se skoli pomoglo i njezina djelatnost
prosirila. Od toga, meautim, nije bilo nista jer se nije javio dovoljan broj clanova propisan
statutom udruzenja pa se ono ugasi lo prije negoli je ·i pocelo radom; muzicka skola ostala je i
dalje pod upravom Magistrata. Do poboljsanja doslo je tek "1853. godine, kada su prostorije i oprema skole obnovljeni, a uz to zaposlen i treci nastavnik za pjevanje , s posebnom obvezom da uvježbava zbor za nastupe u operama i za crkvene sluzbe .

Iz knjige Povijest Rijeke. Uzeto iz PDF-a , te je takav kakav je. Nije moguće bolje kopirati.
Slika

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23459
Teme: 923
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#3  PostPostao/la Adamić » 19.4.2014, 17:27

Vila Corossacz (Glazbena škola I. M. Ronjgov)

U nekadašnjoj ulici Via della Salute na Belvederu podignuta je 1902. godine vila Corossacz (Laginjina 1). Na predviđenoj građevinskoj čestici, neovisnoj o okolnim terenima i objektima Ambrosini je, koncentriravši se prvenstveno na želje i potrebe naručioca, projektirao građevinu asimetrične kompozicije.
Pročelja je otvorio velikim dvokrilnim prozorima s okvirima ukrašenim geometrijskim motivima. Čak se pet prozorskih osi nalazi na južnom pročelju s terasom. Između dvaju prozorskih otvora zapadnog pročelja projektant je zamislio reljefnu žensku figuru koja objema rukama pridržava dekorativnu krivulju i natpis Pax što je, vjerovalo se, trebalo vlasnicima unijeti mir u njihov dom. Na sjevernoj fasadi, koja prati blagu zakrivljenost ulice, naglasak je stavljen na stubišni toranj kojim su uspostavljene komunikacijske veze između suterena i kata. Istočno su krilo za smještaj službenih prostorija s još jednim, ali nižim tornjićem sa zasebnim ulazom i nadstrešnicom, 1912. godine dogradili Träxler i Celligoi (poduzeće E. Celligoi i Co.) za Upravu Gubernija koja je vilu otkupila.
Vila i danas privlači pažnju svojim elegantno oblikovanim vanjskim plaštem završenim širokom krovnom strehom s potpornim konzolama. Vrpčasta fasada u zoni prizemlja zamijenila je historicističku kvadarsku, dugo prisutnu u Ambrosinijevim projektima. Njegov omiljeni motiv, kružnica s padajućim okomitim trakama, ponavlja se više puta na glatko obrađenim fasadama.
Pročelja s novim dekorativnim arsenalom, čiji vrhunac predstavlja slikarsko-reljefni ukras, prozor okruglog oblika na južnom pročelju, stubišni toranj i slobodnije razvijanje volumena objekta najveće su novine u pomaku riječkog graditeljstva prema secesiji.

Vila Corossacz (1).JPG
Vila Corossacz (1).JPG (268.55 KiB) Pogledano 6174 puta

Vila Corossacz (2).JPG
Vila Corossacz (2).JPG (302.47 KiB) Pogledano 6174 puta

Čemu služi ovaj kameni objekt u dvorištu ?
Vila Corossacz (3).jpg
Vila Corossacz (3).jpg (208.38 KiB) Pogledano 6174 puta
Slika

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23459
Teme: 923
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#4  PostPostao/la Adamić » 19.4.2014, 17:58

A možda nije na odmet staviti i susjednu zgradu koja je uništena u II.svjetskom ratu.
Slika
Vila Klein . Lako se je moglo desiti da i glazbena škola bude uništena.
Više o tome imate ovdje :arrow: viewtopic.php?f=76&t=743&p=25277#p25277
Slika

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23459
Teme: 923
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#5  PostPostao/la Adamić » 19.4.2014, 18:35

Vratimo se mi na temu. Nemam baš slika same škole izvana ali imam zato nacrte.
Vila Corossacz laginjina.jpg
Vila Corossacz laginjina.jpg (238 KiB) Pogledano 6157 puta

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova nacrti rijeka.jpg
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova nacrti rijeka.jpg (244.77 KiB) Pogledano 6157 puta

Vila Corossacz - projekt zapadnog pročelja

Poduzeće Francesco Corossacz & Figlio bili su vlasnici zemljišne čestice iza Guvernerove palače.
Slika

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4614
Teme: 160
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#6  PostPostao/la Vežičanka » 20.4.2014, 12:36

Na donjoj fotografiji iz naše teme "Riječka secesija" viewtopic.php?f=76&t=743&start=30 vidi se Glazbena škola sasvim desno. Do nje je Villa Klein srušena u WWII.
villakleinkodguvera.jpg
villakleinkodguvera.jpg (88 KiB) Pogledano 6141 puta

Slijedeća fotografija je iz 1954.god. Tu se vidi lijevo iznad Guvernerove palače Glazbena škola i do nje nova zgrada sagrađena na mjestu Ville Klein:
Guvernerova palača 1954.jpg
Guvernerova palača 1954.jpg (146.48 KiB) Pogledano 6141 puta

Fiuman
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 1720
Teme: 22
Pridružen: 23.6.2011, 00:40
Lokacija: Turnić

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#7  PostPostao/la Fiuman » 20.4.2014, 12:58

Postoji i prolaz koji spaja Glazbenu školu i Guvernerovu palaču...

Avatar korisnika
eneo
Rijeka, Kvarner i Gorski kotar !
Rijeka, Kvarner i Gorski kotar !
 
Postovi: 849
Teme: 4
Pridružen: 11.2.2014, 19:52

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#8  PostPostao/la eneo » 20.4.2014, 15:38

Srećom da je fotografija iz 1954 g. Danas lijevo od guvera imamo novu zgradu muzeja koja je izgrađena negdje sedamdesetih.Pravi primjer socjalističkog graditeljstva i ruglo za naš grad. Svaki put kad prolazim stepenicama između nje i nebodera u oči me bodu popucani betonski zidovi i hrđa koja izviruje. :riganje:

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23459
Teme: 923
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#9  PostPostao/la Adamić » 20.4.2014, 16:15

Slažem se, tu "kutiju" zvanu "Muzej grada Rijeke" bi trebalo ukloniti.

Slika

Da li su ova dva betonska objekta , ulaz u skloništa ? I što kaže Fiuman povezana su.
2014-04-20_16-13-04.jpg
2014-04-20_16-13-04.jpg (184.48 KiB) Pogledano 6123 puta
Slika

Avatar korisnika
Vežičanka
Moderatorica
Moderatorica
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 4614
Teme: 160
Pridružen: 24.7.2012, 14:58

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#10  PostPostao/la Vežičanka » 20.4.2014, 18:29

eneo napisao:Srećom da je fotografija iz 1954 g. Danas lijevo od guvera imamo novu zgradu muzeja koja je izgrađena negdje sedamdesetih.Pravi primjer socjalističkog graditeljstva i ruglo za naš grad. Svaki put kad prolazim stepenicama između nje i nebodera u oči me bodu popucani betonski zidovi i hrđa koja izviruje. :riganje:


Nije ona ružna jer je neodržavana. Ona je jednostavno ružna. ima rješenja za tu ružnu zgradu. A to je ovo:
:bomba

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23459
Teme: 923
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#11  PostPostao/la Adamić » 6.5.2014, 20:07

Usporedba nacrta i stvarno stanja. Sve je tu osim ukrasa na sredini fasade.

Slika

IMG_6251.jpg
IMG_6251.jpg (259.18 KiB) Pogledano 6068 puta

IMG_6255.jpg
IMG_6255.jpg (172.93 KiB) Pogledano 6068 puta

IMG_6256.jpg
IMG_6256.jpg (233.24 KiB) Pogledano 6068 puta

IMG_6262.jpg
IMG_6262.jpg (286.15 KiB) Pogledano 6068 puta

IMG_6263.jpg
IMG_6263.jpg (253.35 KiB) Pogledano 6068 puta
Slika

Avatar korisnika
Adamić
Moderator
Moderator
Legenda foruma
Legenda foruma
 
Postovi: 23459
Teme: 923
Pridružen: 12.6.2009, 02:27
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#12  PostPostao/la Adamić » 6.5.2014, 20:20

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova (1).JPG
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova (1).JPG (202.51 KiB) Pogledano 6068 puta

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova (2).JPG
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova (2).JPG (194.59 KiB) Pogledano 6068 puta

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova (3).JPG
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova (3).JPG (184.2 KiB) Pogledano 6068 puta


I cijela zgrada u jednoj slici. Teško ju je stavit u objektiv, treba imati baš veliki širokutni objektiv. Ovo sam nešto sklepao u Panorami iStudio.

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova.jpg


Dok sam slikao , dopirala je glazba iz škole. Baš lijepo. :mrgreen:
Slika

Avatar korisnika
Kantrida76
Rijeka, Kvarner i Gorski kotar !
Rijeka, Kvarner i Gorski kotar !
 
Postovi: 543
Teme: 42
Pridružen: 18.9.2012, 07:23
Lokacija: Grad Rijeka

Re: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova

Post broj:#13  PostPostao/la Kantrida76 » 18.8.2016, 19:25

Skola I.M.Ronjgov cesto organizira koncerte svojih polaznika. Najcesce u Guvernerovoj palaci ili u zgradi skole. Njihov zbor imao je koncert u Kapucinskoj crkvi i bilo je jako lijepo.


  • Similar Topics
    Odgovori
    Pogledano
    Zadnji post

Vrati se na: Umjetnost i kultura

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost

cron