udruga za pomoc osobama s mentalnom retardacijom

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom iz Slavonskog Broda kao nositelj, krajem 2013. započela je s provedbom projekta naziva „Comprehensive Care to the Families with Dependent Member - Community4family“, „Sveobuhvatna briga za obitelj s ovisnim članom - ZAJEDNICA ZA OBITELJ“.Aktivnosti provodi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Udrugom za osobe s mentalnom retardacijom „Radost" Ploče,  Udrugom Šibensko-kninske županije "Kamenčići" i Udrugom Rijeka. Cilj projekta je doprinijeti jačanju socijalne inkluzije i prevencije institucionalizacije ugroženih socijalnih skupina kroz unaprijeđenje postojećih socijalnih usluga u zajednici  za odrasle osobe s mentalnom retardacijom i njihove obitelji. Kroz same aktivnosti tijekom projekta doprinosi se jačanju ekonomske aktivnosti obitelji, poboljšanju podrške i usklađenju obiteljske i radne uloge. Tako su za 20 roditelja (pet roditelja iz svake partnerske udruge) organizirane aktivosti u svrhu osnaživanja kompetencija s ciljem boljeg položaja na tržištu rada i zapošljavanja. Za vrijeme trajanja projekta zaposeno je pet roditelja, koji u poludnevnom boravku rade s korisnicima kroz inovativne radionicame s drvetom , na tkanju tepiha i u kreativnoj radionici. U projekt je uključeno deset udruga članica Hrvatskog Saveza čiji su predstavnici bili uključeni u edukaciju za osnaživanje rada udruga i za rad u inovativnim radionicama. Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod organizirala je četverodnevne kampove u Termama Tuhelj i Jezerčica. Kamp u Termama Tuhelj bio je namijenjen za predsjednike i tajnike udruga, voditelje klubova i roditelje osoba s MR. U kamp u Termama Jezerčica stigle su osobe s MR i njihovi pratitelji. Glavne aktivnosti voditelja udruga u Termama Jezerčica bile su edukacije i predavanja u svrhu osnaživanja udruga, a osobe s MR su u Termama Jezerčica imale su sportske i zabavne aktivnosti tijekom kojih su na opuštajući način, isto tako pokazali svoje kreativne mogućnosti i potencijale. Projektne aktivnosti obuhvaćale su brojne radionice za osnaživanje roditeljske uloge, radionice o spolnosti i osnaživanje osoba s mentalnom retardacijom. Projekt je financiran u okviru programa IPA IV – razvoj ljudskih potencijala. Vrijednost je 195.109,36 EUR. a sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 168.945,20 EUR, tj. 86,29 %.

zajednica za obitelj