Donosimo vam najčešća prezimena u našem kraju. Također možete  provjeriti, koliko osoba nosi vaše ime i prezime u cijeloj Hrvatskoj.

imena i prezimena rijeka pgž

Istraživanja se temelje na najnovijim statističkim podacima popisa stanovništva iz 2011. godine.

 

U našem gradu Rijeci, najčešća prezimena su :  BABIĆ,  KOVAČEVIĆ, KNEŽEVIĆ, PETROVIĆ, TOMIĆ, VUKELIĆ, FUĆAK , MARIĆ, MARKOVIĆ, FILIPOVIĆ .

Kao što vidite najpopularnije prezime u Rijeci je Babić a na desetom mjestu je Filipović.

Primorsko-goranskoj županiji poredak prezimena je sljedeći:  BABIĆ, TOMIĆ, KOVAČEVIĆ, PETROVIĆ, ŠTIMAC ,KNEŽEVIĆ,  RUŽIĆ, GRGURIĆ,  MALNAR,  JOVANOVIĆ

 Prezime Babić je i u našem kraju, ukupno gledano najpopularnije a na desetom mjestu je prezime Jovanović.

 

 

Gradovi

Bakar:      MIČETIĆ     POLIĆ     RUŽIĆ     CUCULIĆ     FRANČIŠKOVIĆ     KRUŽIĆ     PAVLETIĆ     VIDAS     ŠUBAT     BABIĆ

Cres:   KUČIĆ     TOIĆ     MUŽIĆ     SAGANIĆ     KUČICA     VELČIĆ     SURDIĆ     DEŽELIĆ     FILIPAS     SABLIĆ

Crikvenica:    CAR     ANTIĆ     LONČARIĆ     DOMIJAN     MANESTAR     GRBČIĆ     JELIČIĆ     JURIĆ     MATEJČIĆ     GAŠPAROVIĆ

Čabar:   MALNAR     ŽAGAR     TURK     KOVAČ     OŽBOLT     JANEŠ     VOLF     LIPOVAC     KLEPAC     ŠTIMAC

Delnice:  ŠTIMAC     PLEŠE     MAJNARIĆ     TOMAC     MIHELČIĆ     GAŠPARAC     KEZELE     RAČKI     MALNAR     ABRAMOVIĆ

Kastav: 
RUBEŠA     BABIĆ     JURČIĆ     DUKIĆ     GRBAC     FRLAN     JARDAS     JELOVICA     MILIH     ĆIKOVIĆ

Kraljevica: TURINA     GRUBIŠIĆ     BURIĆ     ČANDRLIĆ     JURETIĆ     DEVČIĆ     POLIĆ     KUČAN     PERANIĆ     GUDAC

Krk: KOSIĆ     ŽUŽIĆ     MRAKOVČIĆ     BAJČIĆ     DEPIKOLOZVANE     JUREŠIĆ     MRŠIĆ     BRUSIĆ     ŽIC     PRENDIVOJ

Mali Lošinj:   KUČIĆ     MUŽIĆ     NIKOLIĆ     MUŠKARDIN     SAGANIĆ     TOIĆ     PICINIĆ     ABDIJA     DUMENČIĆ     KOMADINA

Novi Vinodolski: JOVANOVIĆ     BUTKOVIĆ     MATAIJA     TOMIĆ     BUTORAC     CVITKOVIĆ     RUBČIĆ     BARIČEVIĆ     KOMADINA     BUNETA

Opatija:     ANIČIĆ     KINKELA     PUŽ     KORIĆ     RUMAC     ŽIGULIĆ     SUŠANJ     BRUMNJAK     HLANUDA     SLAVIĆ

Rab:     DEBELIĆ     VIDAS     BEG     RIBARIĆ     MATUŠAN     PAHLJINA     ŠPANJOL     KORDIĆ     KAŠTELAN     ŠIMIČIĆ

Vrbovsko:    MAMULA     TRBOVIĆ     VUJNOVIĆ     KOSANOVIĆ     VUČINIĆ     BOŽIĆ     MRVOŠ     JAKŠIĆ     VRBANAC     ŠTEFANAC

 

Općine
 
                                                         
Baška:     SERŠIĆ     DUJMOVIĆ     DORČIĆ     ČUBRANIĆ     BARBALIĆ     HRABRIĆ     ŠTEFANIĆ     DERENČINOVIĆ     TOMAŠIĆ     JURANIĆ

Brod Moravice:     JURKOVIĆ     CRNKOVIĆ     BRAJDIĆ     HUDOROVIĆ     JAKOVAC     DELAČ     KRULJAC     RAČKI     GRGURIĆ     KVATERNIK

Čavle:     ČARGONJA     ŽEŽELIĆ     PERUŠIĆ     MAVRINAC     LINIĆ     FUĆAK     MICULINIĆ     ZAHARIJA     MOHORIĆ     HLAČA

Dobrinj:     GRŽETIĆ     KIRINČIĆ     CRNČIĆ     JUSTINIĆ     DUNATO     JELENOVIĆ     PAVAČIĆ     GRDINIĆ     BRUSIĆ     ŠAMANIĆ

Fužine:     STARČEVIĆ     KAUZLARIĆ     RADOŠEVIĆ     KOVAČEVIĆ     MIHALJEVIĆ     VLAHOVIĆ     BUDISELIĆ     MILOŠ     ČEBUHAR     MILOŠEVIĆ

Jelenje:     JURETIĆ     BAN     KUKULJAN     PETROVIĆ     MARŠANIĆ     ZORETIĆ     RELJAC     ZAHARIJA     KLIĆ     RADETIĆ

Klana:     RASPOR     GRŽINČIĆ     SIMČIĆ     ŠEBELJA     LAGINJA     VALENČIĆ     ISKRA     MEDVEDIĆ     MRVČIĆ     BARAK

Kostrena:     VUKUŠIĆ     VRANIĆ     GLAŽAR     DUNDOVIĆ     PEROVIĆ     BABIĆ     DEVČIĆ     BARIČEVIĆ     DUJMIĆ     MIŠKULIN

Lokve:     ČOP     MIHELČIĆ     BOLF     GRGURIĆ     ŠTIMAC     MALNAR     ŠTIGLIĆ     JAKOVAC     PETELIN     PLEŠE

Lopar:     MATAHLIJA     PAPARIĆ     ŠKARIĆ     PEĆARINA     IVČE     ANDREŠKIĆ     PIČULJAN     JAKUC     BORIĆ     IVANIĆ

Lovran:     KRŠANAC     RUBINIĆ     SIROTNJAK     MIHALIĆ     GRŽIN     LAZARIĆ     KOŽUL     BRUBNJAK     MARTINČIĆ     NEGRIĆ

Malinska-Dubašnica:     BOGOVIĆ     DUJMOVIĆ     KRALJIĆ     MILČETIĆ     TURČIĆ     HRŽIĆ     KIRINČIĆ     BARBIŠ     ŽGOMBIĆ     ŽUŽIĆ

Matulji:     KINKELA     STANIĆ     SUŠANJ     SIMČIĆ     RUŽIĆ     ŠEPIĆ     SLAVIĆ     PUŽ     SANKOVIĆ     TURKOVIĆ

Mošćenička Draga:     RUBINIĆ     GALOVIĆ     BARKOVIĆ     ŠKALAMERA     BRADIČIĆ     LAZARIĆ     BRUBNJAK     DETAN     FRANKOVIĆ     MARKOVIĆ

Mrkopalj:     TOMIĆ     JAKOVAC     CRNIĆ     GRGURIĆ     STARČEVIĆ     FAK     TADEJEVIĆ     ŠPORER     BROZOVIĆ     RADOŠEVIĆ

Omišalj:     KRALJIĆ     ILIJIĆ     HUDOROVIĆ     JAKOMINIĆ     KIRINČIĆ     ŽUVIĆ     BRUSIĆ     SPICIJARIĆ     VIDOVIĆ     KATAVA

Punat:     ŽIC     ORLIĆ     MRAKOVČIĆ     KARABAIĆ     BONIFAČIĆ     FRANOLIĆ     SINDIČIĆ     MARAČIĆ     BRUSIĆ     GALJANIĆ

Ravna Gora:     GRGURIĆ     SVETLIČIĆ     JANEŠ     TROHA     BURIĆ     JAKOVAC     MANCE     PODOBNIK     LIKER     PLEŠE

Skrad:     GRGURIĆ     CRNKOVIĆ     MANCE     JURKOVIĆ     ŠTIMAC     BELJAN     RAČKI     ABRAMOVIĆ     PODNAR     ŽAGAR

Vinodolska općina:     ANTONIĆ     BARAC     GAŠPAROVIĆ     TONKOVIĆ     KLARIĆ     JERČINOVIĆ     SPOJA     KNEZ     KRŠUL     TUS

Viškovo:     BABIĆ     LUČIĆ     MLADENIĆ     SUŠANJ     MARČELJA     KNEŽEVIĆ     KOVAČEVIĆ     ŠIROLA     MARIĆ     FILIPOVIĆ

Vrbnik     VOLARIĆ     POLONIJO     TOLJANIĆ     BRUSIĆ     JUSTIĆ     PAVAN     GRŠKOVIĆ     DMINIĆ     ČUBRANIĆ     VALKOVIĆ

 Državni zavod za statistiku na svojim stranicama objavio je aplikaciju, pomoću koje možete provjeriti koliko osoba u Hrvatskoj nosi određeno ime, prezime ili njihovu kombinaciju  (prema Popisu stanovništva 2011.) .

Saznajte koliko osoba u Hrvatskoj nosi tvoje ime i prezime.

 

 

10.09.2014.

 

Statistika se temelji na najnovijim podacima prikupljenim u Popisu stanovništva 2011.Preuzeto sa: http://www.lokalpatrioti-rijeka.com/forum/viewtopic.php?f=29